Ontwerp en techniek

Ontwerp en techniek mag de vertaalafdeling van de A@AbsorbWind.Com team genoemd worden. De A@AbsorbWind.Com afdeling brengt zijn ontwerp- en bouwtechnisch kennis al in het geweer bij het haalbaarheidsonderzoek, levert adviezen bij het opstellen van het pakket van eisen en draagt zorg voor het vertalen ervan naar een ontwerp. Met name in de utiliteitsbouw is het van essentiële betekenis dat in dat ontwerp de bedrijfsstructuur en -cultuur weerspiegeld worden. In de volgende fase zorgt de afdeling voor het geschreven bestek en de bestektekeningen, gevolgd door werktekeningen en detailleringen. Bij de materialisatie speelt de keuze van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en technieken een steeds wezenlijker rol.

Regelgeving

De kwaliteitseisen die aan een gebouw gesteld worden zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in regels en voorschriften. Nieuwe inzichten en technologische verbeteringen leiden tot een voortdurende actualisering van deze regels en voorschriften. De A@AbsorbNet.Com afdeling bouwkunde toetst plannen, ontwerpen en werktekeningen aan het Bouwbesluit, aan aanvullende normeringen als NEN en NPR, aan de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (ARBO) en aan de Wet Milieubeheer.