Datanetwerken en systeembeheer

Twee weten meer dan een ..
.. een oeroude volkswijsheid die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet ..
Om ervoor te zorgen dat


  1. Binnen een locatie gebeurt dat door middel van een LAN-netwerk,
  2. tussen verschillende locaties door middel van een WAN-netwerk.
zijn voorbeelden van zulke netwerken.

  1. Glas en koper vormen de basis van de netwerken.
  2. Maar ook draadloze communicatie doet steeds meer zijn intrede.
Netwerken De a@AbsorbNet.Com Team
  1. kent de mogelijkheden (én beperkingen) van informatie-uitwisseling langs elektronische wegennetten en
  2. vertaalt ze naar maatsystemen.