Bouwmanagement

Bouwmanagement begint al in de aanloopfase van een bouwproces met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan de financieel-economische aspecten maar ook aan milieu, ter plekke geldende planologische bepalingen en het wettelijke kader. Waar nodig worden alternatieven ontwikkeld. Kwaliteit en kosten worden duidelijk gedefinieerd en de communicatie tussen alle betrokken partijen wordt gestructureerd.

Tijdens het bouwproces bewaakt het bouwmanagement de kosten, de kwaliteit en de voortgang, initieert oplossingen voor problemen, stemt de inbreng van de verschillende partijen op elkaar af en zorgt voor de feedback. Hoe moeten de werkplekken ingericht worden? Met welke ARBO-regels moet rekening gehouden worden? Waar moeten welke voorzieningen komen? Hoe moeten goederenstromen lopen? Wat vraagt wanneer en welk onderhoud? Omdat elke organisatie dynamisch en dus veranderlijk is blijven de duizend-en-een vragen opduiken die rond huisvesting spelen. Tekeningen, schema's, tabellen, berekeningen helpen bij het vinden van de antwoorden. A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave Ing., brengt alles, nodig voor een doelmatig en veilig gebruik van gebouwen en bedrijfsmiddelen digitaal in kaart en zorgt dat de gegevens toegankelijk blijven.